o HOME o PUBLICATIES o INLEIDING o BIOGRAFIE o LINKS o FOTO'S o VIDEO o CITATEN o

_________________________________________________________________________________________

    " Ik ben lang in opstand geweest tegen alle dingen, tegen het gezag van anderen, tegen de aanwijzingen van anderen, tegen de kennis van 
     anderen; ik wilde niets als waarheid aanvaarden tot ik zelf de waarheidhad gevonden. Ik sprak de denkbeelden van anderen nooit tegen, maar 
     ik weigerde aanvaarding van hun gezag, hun levensleer. Tot ik in die staat van opstand verkeerde, tot ik ontevreden raakte over alles, over elke 
     leerstelling, over elk dogma en geloof, was ik niet bij machte de waarheid te vinden." 
    " Iedere poging tot meditatie is de ontkenning ervan. Alleen gewaarzijn van wat je denkt en doet is meditatie en niets anders. Meditatie betekent 
     het bewustzijn ontdoen van zijn inhoud." 
    " Waar de angst ophoudt, begint het Zijn." 

    " Voor de hele ontwikkeling van het menselijk wezen, wordt eenzaamheid noodzakelijk, als een manier om gevoeligheid te kweken." 

    " Wanneer we in verveling en sleur leven, is geweld onvermijdelijk." 

    " De mens die niet bang is voor het leven, is niet bang om volledig onzeker te zijn, want hij begrijpt dat er innerlijk, psychologisch geen 
     zekerheid bestaat."

    " Als je eerlijk kan kijken naar je eigen leegte, zul je er achter komen dat er geen afhankelijkheid bestaat van wat dan ook – van geen mens, van 
     geen geloof, van geen ervaring, van geen traditie. Dat is dat wat voorbij leegte is, creativiteit – de creativiteit van de werkelijkheid, niet de 
     creativiteit van een talent of vermogen, maar de creativiteit van dat wat voorbij angst is, voorbij eisen, voorbij de trucs van het denken."

    " Als je de angst wil begrijpen en daar vrij van wilt zijn, zul je ook het genot moeten doorzien. Ze zijn dooreengeweven."

    " Is het nodig dat wij godsdiensten hebben om gelukkig te zijn? Is het nodig dat wij tempels bouwen om lief te hebben? Is het nodig dat wij een 
     persoonlijke god aanbidden om onszelf te vervolmaken? Je moet de lijdende wereld geen geloven, belijdenissen of dogma's geven, maar een 
     nieuw begrip dat voortspruit uit de waarneming van alle gebeurtenissen van het dagelijks leven."

    " De meeste mensen met een hang naar religie, die over God en onsterfelijkheid praten, geloven fundamenteel niet in individuele vrijheid en 
     integratie; toch bestaat religie uit het cultiveren van vrijheid in het onderzoek naar waarheid."

    " Er is geen weg naar de waarheid, historisch of religieus. Zij kan niet ervaren of gevonden worden door redeneerkunst; zij kan niet zichtbaar 
     worden uit wisselende meningen en geloofsovertuigingen. Je zult haar ontmoeten wanneer je geest vrij is van alle dingen die deze in elkaar 
     heeft gezet.

    " Wanneer liefde genot is, zit daar pijn en angst in, en zo vliegt de liefde het raam uit en wordt het leven een probleem." 

    " Als je begint te begrijpen wat je bent, zonder te proberen het te veranderen, dan ondergaat wat je bent een transformatie."

    " Als de geest alleen staat, is hij niet alleen onschuldig, maar ook jong - niet naar tijd of leeftijd gemeten, maar jeugdig, onschuldig en ten volle 
     levend, hoe oud hij ook is - en alleen zo kan een geest zien wat waar is en wat niet in woorden uit te meten is."

    " We zouden ook moeten onderzoeken waarom wij, vanaf onze kindertijd, gekwetst worden, psychologisch gesproken. De meesten van ons zijn,
     psychologisch gesproken, gewond; en door die verwondingen, die we ons al dan niet bewust zijn, ontstaan veel van onze problemen." 

    " Die wonden lopen we op, als kind, door een uitbrander, doordat er iets lelijks gezegd wordt, iets wreeds, iets heftigs. We zijn gekwetst. En als 
     je zegt ”we zijn gekwetst”, wie is dat dan, die gekwetst is? Is het beeld omtrent jezelf dat je hebt opgebouwd, dat gekwetst is? De psyche, 
     bedenk vooral, de spreker leest geen boeken over psychologie of filosofie of religieuze boeken; hij gaat gewoon met u op onderzoek uit. 
     De psyche is het “ik” en het “ik” is het beeld omtrent mezelf dat ik heb opgebouwd ."

    " Dat beeld wordt gekwetst en dat dragen we ons hele leven mee; als een beeld ons niet bevalt, stellen we een ander samen dat ons wel aanstaat,
     en stimuleren dat; het is waardevol, belangrijk, het geeft ons leven intellectueel gezien betekenis. 
     Is het nu mogelijk om deze aarde te bewonen zonder er ook maar een enkel beeld op na te houden, omtrent wie dan ook, met inbegrip van God, 
     als er zoiets bestaat, geen beeld van je vrouw en je kinderen, van je man, enzovoort? Er geen enkel beeld op na houden, dan is het mogelijk om
     nooit gekwetst te worden."

     " Waarnemen zonder te oordelen, is de hoogste vorm van intelligentie."

     " Het is heel goed om vragen te stellen, weet u. En aan wie stelt u de vraag? Stelt u de vraag aan de spreker? Dat betekent dat u wacht op een
      antwoord van de spreker; dan bent u van de spreker afhankelijk, dan roept u guru's in het leven. Heeft u zich ooit verdiept in de vraag waarom
      wij vragen stellen? Niet dat u het niet zou moeten doen, maar we zijn aan het onderzoeken. Stel dat u de spreker een vraag stelt en dat
      hij hem beantwoordt; dan accepteert u dat antwoord of u wijst het af; als het u bevalt, als het aansluit bij uw conditionering of bij uw achtergrond,
      dan zegt u: “Ja, ik ben het volledig met u eens”. Of, als u het er niet mee eens bent, dan zegt u: “Wat een onzin!” Maar als u eens begint met de
      vraag zelf te onderzoeken. Staat het antwoord los van de vraag? 

 

__________________________________________________________________________________

Webdesign Multitask